I rum og områder med for høj luftfugtighed kan du undgå problemer med fugtskader eller skimmelsvamp ved hjælp af en luftaffugter. Der findes forskellige typer affugtere, og hvilken der passer bedst til dig afhænger primært af, hvor den skal bruges.

Hvilke typer affugtere findes der?

Luftaffugtere kan opdeles i tre hovedtyper: kondensaffugtere, adsorptionsaffugtere og varmkondensering, hvoraf de to første er de mest almindelige.

Formålet med en luftaffugter er at sænke den relative luftfugtighed. Den tager udgangspunkt i en absolut luftfugtighed, som er et mål for, hvor meget fugt luften kan bære uden at danne vanddråber. Den relative luftfugtighed måles i procent og angiver, hvor stor en del af den absolutte luftfugtighed der er til stede.

For at vide, hvilken luftaffugter der egner sig bedst til hvilket formål, skal du udgangspunkt i temperaturen i det rum, hvor den skal bruges. Affugtningssystemer, der baserer sig på nedkøling af luften, fungerer ikke, når temperaturen bliver for lav. Der findes dog andre effektive affugtere, der i stedet udnytter absorption eller aktiv opvarmning.

Hvornår har man brug for en luftaffugter?

En luftaffugter kommer i brug, når du har et rum, hvor luftfugtigheden risikerer at blive for høj. Det kan f.eks. være et badeværelse med dårlig ventilation, krybekælderen under huset, en kælder, køkkenet eller en campingvogn. Målet er at undgå de problemer, der kan opstå ved høj luftfugtighed. Nogle af disse problemer inkluderer skimmelsvamp, jordbakterier, husstøvmider og dårligt indeklima. Almindelige tegn på, at du er på vej til at få problemer med ovenstående, inkluderer dårlig lugt, kondens på vinduer, farveforandringer og pletter.

Almindelige anvendelsesområder for en affugter

Badeværelse

Ældre badeværelser og moderne bruse- og badevaner er ofte en farlig kombination for badeværelset. Her har du brug for en lille affugter, der kan holde luftfugtigheden under kontrol, når det er nødvendigt.

Krybekælder

Krybekælderen er en smart konstruktion, der isolerer huset fra jordens kulde, men kombinationen af fugtig luft og organisk materiale medfører risiko for skimmelsvamp. Hvis du installerer en affugter i krybekælderen, er det en fordel, hvis den har et separat betjen ingspanel, som du kan have indendørs, så du kan kontrollere luftfugtigheden og sikre, at den gør sit arbejde.

Uisoleret loft

En anden konstruktion, der altid indebærer en vis risiko for fugt og skimmelsvamp, er et uisoleret loft. Dette skyldes, at varm luft stiger op fra huset og afkøles. Ved at isolere loftet og installere en luftaffugter kan du holde luftfugtigheden under kontrol og mindske risikoen for skimmelsvamp.

Kælder

I kælderen kan der opstå fugt, når den varme luft fra overetagen kommer i kontakt med den køligere kælderluft. Med en affugter kan du hurtigt komme af med den lidt indelukkede kælderlugt, der let opstår.

Garage

Garagen er et andet risikoområde at være opmærksom på. Bilen kan være våd eller sneet, når du parkerer den, og den lave temperatur betyder, at det tager lang tid for vandet at tørre. I mange tilfælde har både garagen og køretøjet gavn af en affugter, der kan holde den relative luftfugtighed omkring 50 %.

Lager

Lagerrum har en tendens til at blive fugtige, og med fugten kommer skimmelsvamp. Ved at installere en luftaffugter kan du undgå skader på både lageret og de genstande, du opbevarer der.

Fritidshus

Da fritidshuse ofte står tomme uden opvarmning det meste af året, risikerer de at blive udsat for fugt og skimmelsvamp. Med en luftaffugter kan du beskytte både huset og dets indbo.

Campingvogn, autocamper og båd

Campingvogne, autocampere og både har let ved at få problemer med fugt. Især når du opbevarer dem uden opvarmning.

Vaskerum

Luftaffugtere bruges ikke kun for at undgå skimmelsvamp, skadedyr og fugtskader. Mange køber en luftaffugter til at tørre tøj. Metoden er både effektiv og energibesparende. Med en luftaffugter, der blæser tør luft direkte på tøjet, tørrer det på ingen tid!

Hvordan fungerer en luftaffugter?

Sådan fungerer en kondensaffugter

Kondensaffugtere er almindelige og generelt den billigste type affugter. Disse kan med succes anvendes i miljøer, hvor temperaturen ikke falder under ca. 5 °C. Deres princip minder om et køleskab. Luft suges ind i affugteren, og fugten kondenserer på overfladen af et køleelement. Vandet opsamles i en beholder eller løber væk, hvis du har tilsluttet en slange til gulvafløbet. Disse affugtere fungerer ikke, når det bliver for koldt, da køleelementet ikke kan køle den allerede kolde luft ned.

Sådan fungerer en adsorptionsaffugter

Adsorptionsaffugtere absorberer og tørrer luften ved hjælp af en roterende fugtabsorberende enhed, der består af et hydrofilt stof, ofte kiselgel. Herefter tørres materialet ved tilsætning af varm luft til videre brug. Resultatet er, at fugten omdannes til vanddamp, der føres ud af rummet. Da systemet er baseret på absorption i stedet for nedkøling af luften, fungerer disse affugtere fremragende i kolde omgivelser. De anvendes derfor med fordel på lofter eller i krybekældre, og med deres høje ydeevne kan de også håndtere allerede opståede fugtskader.

Sådan fungerer varmkondensering

Varmkondensering fungerer også ved hjælp af en absorberende enhed, der opsamler fugten, når luften passerer forbi. Resultatet er vand og opvarmet, tør luft. I modsætning til adsorption er varmkondenseringssystemet lukket og derfor mere energieffektivt. Det er derfor et relativt miljøvenligt affugtningssystem, der fungerer både under varme og kolde forhold.

Sådan fungerer en hydrodynamisk affugter

Hydrodynamiske affugtere er de mest energieffektive affugtere. Her udnyttes den eksisterende ventilation og luftudvekslingen udefra ved hjælp af ventilatorer. Systemet er fordelagtigt på lofter og som supplement i krybekælderen. Det er kun aktivt ved behov og har høj driftssikkerhed.

Sådan fungerer termisk affugtning

Termisk affugtning udnytter simpelthen naturens love ved at opvarme luften. Dette sænker den relative luftfugtighed i rummet, da varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft.

Der findes også kombiaffugtere, hvor både adsorption og kondensering udnyttes.

eeese Emil

Adsorptionsaffugter eller kondensaffugter?

På Staypro sælger vi næsten udelukkende adsorptionsaffugtere og kondensationsaffugtere. Det er også de to typer affugtere, valget ofte står imellem. Det generelle råd er normalt at vælge en kondensaffugter til opvarmede miljøer og en adsorptionsaffugter, når temperaturen kan nærme sig 0 °C.

Det betyder dog ikke, at adsorptionsaffugteren altid er det oplagte valg til husets krybekælder. Ting, der taler for en kondensaffugter (som ofte er billigere og nemmere at installere) i krybekælderen, er, at affugtere til krybekældre normalt slukker, når det bliver koldt, at skimmelsvamp har brug for 6°C for at trives, og at kold luft indeholder så lidt fugt, at der måske ikke er behov for affugtning i de kolde måneder.

Fordele ved kondensaffugtere

  • Fungerer godt i varme rum
  • Energieffektiv affugtning
  • Enkel installation
  • Generelt lavere støjniveau sammenlignet med adsorptionsaffugtere

Fordele ved adsorptionsaffugtere

  • Fungerer ned til -20 °C
  • Behøver ikke at blive tømt for vand
  • Høj driftssikkerhed

Sådan placerer du din luftaffugter for bedst effekt

- For at opnå gode resultater med din nye luftaffugter er der nogle ting, du skal tænke på. Først og fremmest skal du indstille den til den rette luftfugtighed, så den ikke bliver ved med at affugte luften i al evighed (mange producenter anbefaler 50% relativ luftfugtighed).

- En anden ting handler om placering. Hvordan du skal placere din luftaffugter afhænger af typen af affugter og typen af rum, den skal arbejde i. En god grundregel er at placere luftaffugteren så centralt som muligt for at skabe god luftcirkulation eller alternativt der, hvor der produceres fugt (f.eks. hvor du hænger tøj op, tager brusebad eller laver mad).

Lasse, Staypro

Staypros førende værktøjsekspert, Lasse, har erfaring både med at arbejde med værktøj i detailhandelen og praktisk ude på marken. Når han ikke arbejder i huset, taler han med Staypros kunder i telefonen og afholder interne træninger for sine kolleger i kundeservice.

Hvad betyder produktspecifikationerne?

Arbejdsområde - Et tal, som man ofte fokuserer på, når man sammenligner luftaffugtere, er arbejdsområdet, angivet i kvadratmeter. At vælge en luftaffugter baseret på kvadratmeter kan virke praktisk, men desværre er målingen ikke så retvisende, som man kunne ønske. 50 kvadratmeter kan f.eks. se meget forskelligt ud afhængigt af, om det er et åbent rum, en kælder med mange mindre rum eller en stor krybekælder med lavt loft. Generelt er det vigtigere at vælge en luftaffugter, der er designet til netop krybekældre, badeværelser eller kældre, end at fokusere på kvadratmeter.

Kapacitet - Luftaffugterens kapacitet angives i antal liter under en given betingelse, f.eks. 35 °C og 80% relativ luftfugtighed. Tallet kan i bedste fald bruges til at sammenligne forskellige luftaffugtere, men det er ikke særlig anvendeligt i praksis.

Tankvolumen - Det nemmeste er at lede vandet til et afløb, men det er ikke altid en mulighed, og i så fald har vandtankens størrelse betydning. Jo mindre tanken er, desto oftere skal du tømme den.

Strømforbrug - Hvor meget strøm en affugter bruger, når den er i drift, angives i watt. At bruge dette tal til at sammenligne to forskellige luftaffugtere kan dog være misvisende, da en affugter med lavere effekt skal være i gang og arbejde længere end en affugter med højere strømforbrug.

Lydintensitet - Hvis en affugter står i krybekælderen eller sommerhuset, gør det måske ikke noget, hvis den larmer som en mejetærsker, men hvis du skal have den i badeværelset eller stuen, bør du vælge en model, der laver mindre støj. Adsorptionsaffugtere har typisk en lydstyrke på omkring 50 decibel, mens der findes kondensaffugtere, der ligger tættere på 30 decibel.

Vedligeholdelse og udskiftning af filtre

Luftaffugtere kræver regelmæssig vedligeholdelse for at kunne fungere som tiltænkt. Hvordan vedligeholdelsen ser ud, varierer mellem forskellige typer og modeller. Hvis du f.eks. ikke har tilsluttet en slange til din kondensaffugter, skal du regelmæssigt tømme vandbeholderen. Dette behøver du ikke bekymre dig om, hvis du har en adsorptionsaffugter, der leder fugten ud i form af damp. Fælles for stort set alle affugtere er, at de har et eller flere filtre, der skal udskiftes eller rengøres med jævne mellemrum. Det er vigtigt at læse brugsanvisningen og følge producentens anbefalinger.

Gode funktioner at kigge efter

Separat kontrolenhed - Hvis du monterer en adsorptionsaffugter i en tæt krybekælder, er det meget vigtigt, at affugteren gør sit job. For at undgå at skulle gå ned og kontrollere den regelmæssigt, er det en fordel, hvis affugteren har en separat betjeningspanel, som du kan have indendørs.

Vaskbart filter - Nogle mere enkle affugtere har et vaskbart filter, der ikke behøver at blive udskiftet så ofte.

Hjul - Hvis du skal flytte rundt på affugteren mellem forskellige rum eller opbevare den, når den ikke er i brug, er det en fordel, hvis den har hjul.

Tørringsfunktion - Mange køber luftaffugtere for at tørre tøj. I så fald er det en fordel, hvis udblæsningen kan justeres, så du kan blæse tør luft direkte på tøjet. Der findes også affugtere med specielle programmer til tørring af tøj.

Timer - En timer giver dig mulighed for at indstille, hvornår affugteren skal være aktiv.

Hvad koster en affugter?

På Staypro sælger vi luftaffugtere i prisklassen fra et par tusinde kroner til hundredtusindvis af kroner. Hvor du befinder dig i prisspændet, afhænger helt af dine behov. Et generelt tip er at undgå at købe den forkerte type affugter for at spare penge. Et typisk eksempel er en kunde, der køber en billig badeværelsesaffugter til kælderen og bliver utilfreds med resultatet.

5 ting at overveje, før du køber en luftaffugter

Hvor skal du bruge din affugter?

Hvis du er bekymret for alvorlige fugtskader i krybekælderen eller på loftet, har du brug for et holdbart system, der fungerer, selv når det bliver koldt. Hvis fugtproblemet derimod kun gælder badeværelset eller vaskerummet, kan det være nok med en enklere model, der er nem at flytte rundt på.

Hvad er dit behov?

Hvis du oplever, at luften i soveværelset er lidt fugtig at indånde, er det måske nok med en lille og praktisk affugter. I disse miljøer vil du også gerne have en maskine med minimal støj, så du bør nøje overveje, hvor højlydt affugteren er, inden du køber den. I vaskerummet eller kælderen, hvor støjen ikke generer dig, kan du investere i en kraftigere model med højere ydeevne.

Hvor ofte skal den bruges?

Hvis behovet for affugtning er til stede næsten konstant, kan det være på tide med en større investering, der giver dig høj driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse. Dette gælder f.eks. en dårligt ventileret krybekælder, hvor du risikerer omfattende renoveringer, hvis der opstår fugtskader.

Gennemgå dit eksisterende ventilationssystem

Et gammelt og dårligt ventilationsanlæg kan være årsagen til høj luftfugtighed, og i så fald kan investering i en luftaffugter blive en dyr løbende udgift for at holde luften tør. I så fald kan en første foranstaltning være at udskifte eller renovere dit eksisterende ventilationssystem.

Er skaden allerede sket?

Hvis du allerede har fugtskader, kan du få brug for en affugter med højere ydeevne for at sanere og fjerne så meget fugt som muligt. Men først og fremmest bør du finde ud af, hvor meget der skal udskiftes eller renoveres for at undgå unødvendige omkostninger ved dobbeltarbejde.