At toilettet løber er ikke kun irriterende, det er også dyrt, både for dig og miljøet. Du kan ofte løse problemet selv - med eller uden reservedele. Vi forklarer de mest almindelige årsager til problemet, hvordan du finder ud af, hvor fejlen ligger, og hvad du kan gøre for at reparere det løbende toilet.

Flydeventilen holder ikke tæt

Efterhånden som vandet i cisternen (tanken) fyldes, bliver en svømmer løftet opad ved hjælp af sin flydeevne. Når svømmeren har nået en bestemt niveau, er cisternen fuld og skal derfor stoppe med at blive fyldt. Dette gøres af en afspærringsventil, der lukker for indløbsrøret og stopper vandtilførslen.

Hvis ventilen ikke lukker tæt, fortsætter vandet med at flyde opad og løber derfor ud i toiletskålen gennem en overløbsdræn, der fungerer som en oversvømmelsesbeskyttelse. Ofte skyldes en defekt flydeventil en forældet, udtørret eller sprækket gummipakning.

Svømmeventilen kan også have revner eller skader og mister derfor sin funktion. Ved at trykke den ned under vandet kan du se, om den afgiver bobler. Hvis det er tilfældet, betyder det, at den ikke holder tæt, og at du skal udskifte svømmeren. Nogle gange kan det være så simpelt, at svømmeren er kommet ud af position eller sidder fast hvilket gør, at den ikke løftes opad, når vandet fyldes på.

Hvis bundpakningen er slidt

Hvis vandet ikke løber ud af overløbsdrænet, men i stedet fra bundventilen under svømmeren, skyldes det ofte en slidt bundpakning. Gummiet i pakningen tørrer op over tid og bliver til sidst porøst overfor vand fra cisternen.

Svømmeren er tilsluttet en bundprop, der føres til sit sæde i bunden af cisternen. Hvis du oplever, at pakningen på svømmeren er i god stand, kan fejlen ligge i ventilsædet, som derefter skal udskiftes.

Hvordan reparerer man et løbende toilet?

Først og fremmest er det en god idé at finde ud af, hvilken toiletmodel du har, for at finde dens specifikationer eller en manual. På denne måde bliver arbejdet lettere fra starten, og du minimerer risikoen for, at noget går i stykker, når du tager delene af.

Mekanikken mellem forskellige mærker og modeller kan variere en smule, selvom de normalt fungerer efter de samme principper. Efter at have repareret et toilet bliver det derfor lettere med det næste.

Sådan gør du:

For at finde årsagen til at toilettet løber, kan du starte med at lukke for vandtilførslen på den eksterne rørventil med en skruetrækker. Når du har lukket for vandet, fjerner du skylleknappen og skyllemekanismen, før du løfter toiletlåget af.

Indløbsrøret frakobles normalt ved at dreje forbindelsen en kvart omgang. Husk at være forsigtig, når du fjerner indsatsen, da de risikerer at knække, hvis du trækker for hårdt. Hvis du oplever at delene sidder fast, kan det også skyldes kalkaflejringer i slanger og rør.

Sørg for at skylle slangen fri for skidt og fjern eventuel kalk med hjælp af f.eks. eddikesyre. Skylningen gør du nemt ved kort at åbne rørventilen bag toiletskålen.

Løsn flyderen og tag afspærringsventilen ud af indløbsrøret. For at vandtilførslen skal stoppes, når cisternen er fuld, er det vigtigt, at denne ventil holder helt tæt i indløbsrøret. Prøv at indsætte ventilen og tænd for vandet for at se, om den lækker. Hvis du ikke finder nogen fejl med flydeventilen, er det sandsynligvis bundventilen, der lækker.

En anden måde at afgøre, om det er fra flydeventilen eller bundventilen at det løber er, at lukke for vandtilførslen og vente nogle minutter. Hvis løbet fortsætter, er det sandsynligvis bundventilen, der er problemet, da det tydeligvis ikke løber ud af overløbsdrænet.

Pakningerne til både flydeventilen og bundventilen kan relativt nemt udskiftes, så længe reservedele til netop din wc-model er tilgængelige. For flydeventiler er det normalt lettere at finde universaldele, der passer til alle modeller. Bundventiler har dog ofte modelspecifikke mål, og det kan derfor være sværere at finde den rigtige del, især hvis du har en mindre almindelig toiletmodel.

Forebyg problemer med regelmæssig vedligeholdelse

Gummipakninger tørrer ud, revner og bliver porøse. Som med alt andet kan du undgå dette gennem vedligeholdelse. Afskal flyderen, slanger og ventiler regelmæssigt og smør pakningerne med f.eks. silikone i processen. På den måde forlænger du komponenternes levetid og reducerer risikoen for, at toilettet begynder at løbe.

En ødelagt pakning er en indikation på, at andre dele måske snart vil være slidte. For at undgå at skulle reparere flere gange, kan det være en god idé at renovere alle dele i toilettet og udskifte både slanger, ventiler og flyder mens du er i gang. Det kan også være en fordel set ud fra et miljømæssigt synspunkt, fremfor at skulle købe et helt nyt toilet. 

Henrik, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets testchef Henrik benytter enhver lejlighed til at trykke, føle og teste de nyeste produktinnovationer i sortimentet - ofte foran kameraet i testlaboratoriet.