Termografikamera - en måde at foretage kontaktløse målinger på en sikker og nem måde. Eller har du brug for et termografikamera til jagt og udendørsinteresse? Vi har de nyeste modeller fra FLIR, Fluke, Seek, Bosch og Milwaukee.

Termografikamera - en måde at foretage kontaktløse målinger på en sikker og nem måde. Eller har du brug for et termografikamera til jagt og udendørsinteresse? Vi har de nyeste modeller fra FLIR, Fluke, Seek, Bosch og Milwaukee.

Vælg det rigtige kamera

Der findes rigtig mange forskellige typer af varmekameraer, da behovet varierer stort for forskellige anvendelsesområder og forskellige brancher. Der er et par kriterier, der er vigtige for at kunne vælge det rigtige kamera. Disse er meget kort:

• Termisk følsomhed: Den termiske følsomhed er et mål for, hvor små temperaturforskelle kameraet kan detektere. Jo lavere værdi, desto højere følsomhed, hvilket giver skarpere termografiske billeder.

• Opløsning: Ligesom på et digitalkamera måler man opløsningen på sensoren i pixels. Hver pixel er en målepunkt, hvilket betyder, at jo flere pixels du har på kameraets sensor, desto flere "målepunkter" får du i billedet.

• Måleområde: Dette angiver inden for hvilket temperaturområde man måler. I bygningsapplikationer plejer dette ikke at spille nogen større rolle, men ved måling mod varme objekter er det vigtigt at ligge inden for det rigtige måleområde.

For at vide, hvilket kamera du skal vælge til netop dit behov, skal du stille dig selv et par spørgsmål for at vide med sikkerhed, at det kamera du vælger er velegnet til de termograferinger, du skal udføre:

• Hvordan har jeg tænkt mig at bruge kameraet, vil jeg måle temperaturer, eller vil jeg se temperaturforskelle, hvor temperaturen i sig selv ikke er vigtig?

• Skal kameraet bruges til jagt/friluftsliv?

• Hvad vil være de hovedsagelige afstande, jeg vil arbejde på, og hvor stort er det objekt, jeg ønsker at termografere?

• Er der risiko for skade eller sikkerhedsbegrænsninger i, hvor tæt du kan komme på et objekt for at udføre termograferingen?

• Er der krav om dokumentation for gennemført termografering?

Ved at besvare disse spørgsmål ved vi nemt, hvilken type kamera du har brug for.

Godt at vide for at måle korrekt

Der er et par variabler eller indstillinger på varmekameraet, der er af største betydning for at kunne udføre en korrekt måling. Disse er meget kort:

• Emissivitet (ε) - Det er et mål for et materiales evne til at absorbere og udsende (strålings-)energi.

• Tilsyneladende reflekteret temperatur (T) - Det mål, der bruges til at beregne omgivende temperaturer, som påvirker målingen.

• Distance to Spot (DTS) - Afstanden til det ønskede måleobjekt.

• Termisk finjustering (TF) - Bestemmer hvilket temperaturområde kameraet skal kigge efter. Hvis dette ikke er indstillet, vil du se laveste til højeste temperatur i hele billedet.

Varmekameraer kan i store træk opdeles i fem kategorier:

• Drone

• Mobil Varmekamera

• Generel Inspektion

• Jagt/friluft • Byggeri & Installation

• Industri & Højspænding

Mobil Varmekamera / Drone

Det betyder, at du kan købe et varmekamera, der er kompatibelt med din iPhone eller Android enhed, som tilsluttes via opladningsporten på din mobil. Du skal derefter downloade appen via Play/Store for at kunne bruge dit varmekamera. Der findes også en mobiltelefon med indbygget varmekamera fra CAT. Dette kamera er begrænset til at foretage enkle indikationer for fugt, undersøge kuldebroer osv. Dette er et godt kamera for dig, der med den nyeste teknologi ønsker at kunne finde skjulte termografiske fejl i hjemmet og til en vis grad på arbejdspladsen. Dronen bruges til at termografere huse, tage, elevatorskakte, skovbrande, landbrug, jagt, friluftsliv. Dronens evne til at termografere fra ellers umulige steder er en enorm fordel.

Generel inspektion

Det betyder, at du køber et varmekamera, der måler temperatur og viser temperaturer i Celsius eller Fahrenheit, har en lavere opløsning, og der er ingen behov for at måle på større afstande end 1-3 meter, visse krav til dokumentation (afstanden afhænger af størrelsen på objektet). Disse bruges også inden for sundhedsvæsenet til at se eksempelvis inflammationer.

Jagt/friluftsliv

Det betyder, at vi ikke er interesseret i temperaturer i tal, men kun vil se, om der er varmere eller koldere områder i et radiometrisk billede, prisklassen bestemmes af, hvor store afstande du kan detektere varmestråling på, samt hvilke ekstra funktioner såsom hukommelseskortplads osv. Vi har et bredt sortiment af varmekameraer til jagt.

Byggeri & Installation

Det betyder, at du vil kunne termografere både store og små objekter med god opløsning for at få et så detaljeret billede som muligt, det stiller større krav til, at du er kompetent inden for termografering og ved, hvilke variable vi tager højde for at foretage en korrekt måling. Her kan vi måle alt fra stikdåser og ledninger til store motorer.

Industri & Højspænding

Her finder vi de dyreste og mest avancerede kameraer, disse er beregnet til fagfolk inden for termografering med god viden om området. Her finder vi kameraer, der kan arbejde på store afstande fra 1-20 meter og stadig se små objekter, såsom samlinger i højspændingskabler og transformatorstationer, der kræver store sikkerhedsafstande.

Almindelige misforståelser om termografi & varmekameraer

Varmekameraer kan ikke se gennem ting, du kan se varmestråling, der har opvarmet det objekt, du kigger på med dit varmekamera, men aldrig gennem det. Hvis du forestiller dig, at en person står på den anden side af en gipsplade, og du holder kameraet op mod denne og kigger, vil du ikke kunne se personen bag gipspladen, men hvis personen står og læner sig mod gipspladen og opvarmer denne gennem direkte kontakt eller strålet varme, så vil du kunne se dette.

Et varmekamera kan måle forkert, det er af største vigtighed at forstå og korrigere indstillingerne for varmekameraet, værdien du får på skærmen er en tolket værdi baseret på Emissivitet, T, TF og DTS.