Støv er en usynlig fjende på mange arbejdspladser. Bosch Professional er bevidste om dette og har udviklet støvløsninger, der ikke kun kommer helsen tilgode, men også forlænger levetiden på dine værktøjer. I denne artikel fortæller Bosch støvekspert Sofie Rejler Arvidson, hvordan det fungerer!

I dagens arbejdsmiljø er støvkontrol ikke kun et spørgsmål om renlighed, men en afgørende faktor for ansattes sundhed og sikkerhed. Bosch Professional står i frontlinjen for at tilbyde avancerede løsninger, der ikke kun beskytter personer på arbejdspladsen, men også forlænger levetiden på værktøj og udstyr.

– Støvkontrol er afgørende for både helsen, og for at overholde lovgivningsmæssige regler. Mange ser støv som en uundgåelig del af arbejdet, men det behøver det ikke at være. Ved at håndtere støvet på en korrekt måde, kan vi skabe en sundere arbejdsmiljø og reducere risikoen for langsigtede sundhedsproblemer, forklarer Sofie Rejler Arvidson, støvekspert hos Bosch Professional.

Fjerner skadelige støvpartikler direkte ved kilden, hvor det opstår.

Den bedste måde at håndtere støv på er, at ikke lade det slippe ud i luften. Derfor er Bosch Professionals støvløsninger designet til at passe enkelt med dine elværktøjer og fange støvet lige der, hvor det opstår. Ved at fjerne skadelige støvpartikler direkte ved kilden, kan brugeren ånde let og arbejde behageligt hele dagen.

- Desuden er Bosch Professionals støvløsninger skræddersyet til at opfylde strenge sundheds- og sikkerhedsforskrifter, med certificeringer som er tydelige, for nem overholdelse af reglerne. Dette understreger vores engagement i sikkerhed og overholdelse af gældende standarder, siger Sofie.

Den bedste måde at håndtere støv på er ikke at slippe det ud i luften. Derfor er Bosch Professionals støvløsninger designet til at passe enkelt med dine elværktøjer og fange støvet, så snart at det opstår.

En anden vigtig aspekt ved Bosch Professionals teknologi er dens evne til at beskytte værktøj og tilbehør mod støvets skadelige virkninger.

– Støvet kan trænge ind i værktøjerne og fremskynde slidtage og dermed forkorte produktets levetid. Vores støvløsninger fungerer som en beskyttelsesbarriere, hvilket ikke kun forlænger værktøjernes levetid, men også forbedrer deres ydeevne over tid, siger Sofie.

Skræddersyet løsninger til specifikke arbejdsopgaver

Blandt de skadelige støvtyper, som Bosch Professional håndterer, finder vi kvartsstøv, træstøv, gipsstøv og asbeststøv – hver med deres specifikke risikoniveauer og sundhedsmessige bekymringer.

Virksomhedens støvløsninger er specielt designet til forskellige anvendelsesområder som boring, mejsling, skæring og slibning, for effektivt at minimere risikoen for disse skadelige støvtyper.

– Når der bores i beton, sten eller mursten bruger man vores støvsugningstilbehør, som man enkelt tilslutter til værktøjet og minimere dermed risikoen for kvartsstøv.

Ved mejsling fanger vores løsninger støvet ved mejslingspunktet og beskytter arbejdsområdet. Til skæring og slibning tilbyder vi effektive støvsugningstilbehør for at reducere luftbåret støv og beskytte brugeren.

4 grunde til at tage kontrol over støvet

Støv findes overalt, og alligevel ved vi ikke meget om det. Mange fagfolk ser det som

”en del af jobbet”, men sådan behøver det ikke at være. Støvkontrol er vigtigt både for din helse og for overholdelse af gældende love og regler, og det er lettere end nogensinde med Bosch Professional.

Hold dig rask og frisk 

Ved at fjerne skadelige støvpartikler på arbejdspladsen, sikrer Bosch Professionals støvløsninger, at du kan trække vejre let og arbejde behageligt hele dagen.

Beskyt værktøjerne

Støvet når ind i dine værktøjer og fremskynder slidtage og forkorter levetiden. Bosch Professionals støvløsninger beskytter værktøjerne mod støv, så de får længere levetid og bedre ydeevne.

Beskyt tilbehøret

Støvet kan tilstoppe tilbehøret og dermed slide det hurtigt op. Spar tid og penge. Når du bruger støvkontrol, holder tilbehøret endnu længere.

Opfyld kravene

Vores støvløsninger overholder kravene for sundheds- og sikkerhedsforskrifterne, og certificeringerne er tydelige, så regeloverholdelse bliver nemt for dig.

Tips fra eksperten: Sådan håndterer du støvet

Betong og sten

- Udforsk sikkerheden og effektiviteten hos vores støvsugningstilbehør til betongboring, -mejsling, -skæring og -slibning! Arbejde med betong eller andre mineralmaterialer som mursten genererer betydelige mængder kvartsstøv. For at beskytte din helse har vi produceret støvsugningstilbehør, som passer enkelt til dine værktøjer og minimerer støvspredningen. Eksempler på dette er udsugningstilbehøret i GDE-serien, der bruges direkte på væggen, eller plug- in støvsugeren, som tilsluttes direkte til borehammeren.

Træ

- Håndtering af træ skaber en betydelig mængde med støv, og selvom træstøv ikke er lige så farligt som kvartsstøv, kan det alligevel føre til helbredsproblemer over tid.

Vores træslibere er skræddersyet til at minimere støvspredning og fungerer enkelt med vores støvadaptere og støvsugere. Med funktioner som indbygget støvtilslutning og støvsugning lige der hvor støvet kommer ud, kan du arbejde effektivt uden afbrydelse. Her har vi eksempelvis støvtilslutning eller en Click & Clean-forbindelse til de fleste af vores slibere og save.

Gips

- Selvom gipsplader kan synes harmløse sammenlignet med kvartsstøv, kan det fine kridtlignende støv forårsage vedvarende irritationer over tid. Vores gipsslibere er designet til at minimere støvspredning og er klar til at arbejde sammen med vores kraftfulde støvsugere. Med plug-and-play-funktion, ergonomisk design og effektiv støvopsamling ved slibestedet, er vores gipsslibere det optimale valg for en støvfri arbejdsmiljø. Tibehøret er også vigtigt for at minimere støvudledningen, for eksempel er slibenettet M480 et tilbehør, der både sliber og renser – perfekt til jobs over hovedhøjde med girafsliberen.

Med funktioner som indbygget støvtilslutning og støvsugning ved kilden kan du arbejde effektivt uden afbrydelse.Med funktioner som inbyggt dammuttag och direkt dammutsugning vid källan kan du arbeta effektivt utan avbrott.

Støvtyper

Nogle støvtyper er mere sundhedsskadelige end andre. Ingen af dem er sunde for hverken kroppen. Så længe der bores, skæres, saves, slibes, eller der rives ned på byggepladsen, kan du regne med luftbåren støv og alle de sundhedsrisici, der følger med.

Kvartsstøv

Kommer fra:  Kvartsstøv opstår ved håndtering af materialer som betong, cement, mursten, mørtel, fliser, sandsten, grus, kalksten, marmor mm.

Indånding af kvartsstøv kan føre til alvorlige og langsigtede sundhedsproblemer. Silikose, eller stenlunge, er en frygtet konsekvens, hvor arvæv dannes i lungerne, hvilket kan resultere i åndedrætsbesvær og nedsat lungefunktion. Ud over dette øges risikoen for lungekræft, tuberkulose, nyresygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Risikoniveau: Medium–Høj

Træstøv

Kommer fra: Nåletræ, løvtræ, MDF, krydsfiner mm.

Sundhedsproblemer: Langvarig eksponering af træstøv kan føre til en række sundhedsproblemer, herunder irritation i øjne og hud samt åndedrætsbesvær. Visse løvtræer har også vist et sammenhæng med næsekræft. Træ er sjældent helt rent og kan indeholde kemikalier, harpiks, pesticider, maling, lim, lak mm. Især ved renoveringsarbejde. Ældre træ kan også indeholde skimmelsvamp.

 Risikoniveau: Medium–Høj.

Gipsstøv

Kommer fra: Gipsplader, puds mm.

Sundhedsproblemer: Puds- eller gipsstøv er harmløst for huden, men det kan irritere øjne, næse, hals og mund. Uden støvbeskyttelse kan langvarig eksponering have negativ indvirkning på lunger og andre organer.

Risikoniveau: Lav.

Asbeststøv

Kommer fra: Findes i ældre bygninger før 1990'erne, inden brugen af asbest blev forbudt. Vinylfliser, loftsplader, cementtagdækninger mm.

Sundhedsproblemer: Lavt niveau af eksponering kan være nok til at forårsage mesoteliom (lungehindekræft). Langvarig eksponering kan forårsage sygdomme som asbestose (arvæv i lungerne), lungekræft, tyktarmskræft mm.

Risikoniveau: Høj.

Asbest kan findes i ældre bygninger før 1990'erne, for eksempel i vinylfliser, loftsplader og cementtagdækninger.