Det er ikke altid muligt at forhindre støv i en værksted eller på en byggeplads. Men du kan sørge for, at støvet ikke forårsager skade. For det skal du bruge en støvsuger med den rigtige støvklassificering.

Når du arbejder i en støvet miljø, er der kun én ting, der tæller: din sundhed. Når du sliber og saver i træ eller mineralmaterialer, kan det opståede støv udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. En aktuel metaanalyse viser, at den relative risiko for astma hos personer, der udsættes for træstøv på arbejdet, er 1,53 gange højere end hos den almindelige befolkning. Derfor bør du for din egen og omgivelsernes skyld sørge for at få ren arbejdsluft - og arbejde med en velafprøvet og godkendt støvsuger. Det er også et krav, hvis du skal overholde alle miljøregler.

Støvet påvirker din sundhed

Når du høvler, falder spåner, men der dannes også fint støv. Dette støv kan hurtigt blive en alvorlig sundhedsrisiko. Her er tre vigtige faktorer til at forstå mere om støv.

Størrelse på støvpartikler

Hvor skadeligt støvet er, afhænger blandt andet af størrelsen på støvpartiklerne. Jo finere støvpartiklerne er, desto dybere kan de trænge ind i lungevævet.

Typer af støv

Støvet er lige så varierende som materialerne, det dannes af. Kiselholdige substanser i mineralstøvtyper er ekstremt skadelige. Krystallinsk silica kan for eksempel forårsage lungekræft.

Støvudsættelse

Hvor længe man udsættes for støv, og mængden af støv afgør også, hvor skadeligt det bliver. Dette gælder selvfølgelig ikke kun i værkstedet, men også på byggepladsen.

Vælg den rigtige støvklassificering til støvsugeren

Støv opdeles i tre klasser: L (lav risiko), M (medium risiko) og H (høj risiko). Støvklassen angiver, hvilket støv støvsugeren er egnet til, de fastsatte grænseværdier for arbejdspladsen og hvilken filtreringsgrad filtersystemerne skal opfylde.

Støvklassificering L

Enkel og ufarlig støv som husholdningsstøv eller materialer som sand og jord. En støvsuger beregnet til støvklassen L skal have et filtersystem, der kan opsamle 99% af støvet.

Støvklassificering M

Alt træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse, lak, gips, cement, beton, fugemasse og farver som latex- og oliefarver eller kiselholdige materialer som kvarts. Når du bruger en støvsuger med M-klassificering, opsamler filteret 99,9% af støvet.

Støvklassificering H

Støv med kræftfremkaldende partikler eller andre sygdomsfremkaldende partikler, for eksempel støv med mugsporer, asbest, mineraluld, tjære eller kunstige mineraluldfibre som glasuld. Filteret på en støvsuger til H-klassificering fanger 99,995% af støvet.

Støvsugeren Bosch GAS 35 H AFC har H-støvklassificering. Det betyder, at filteret fanger 99,995% af al sundhedsskadeligt støv.

En gevinst for dig, dine medarbejdere og dine kunder

Sørg for at vælge en støvsuger med den støvklassificering, der er relevant for det materiale, du arbejder med. Det er godt for både dig, din virksomhed og dine kunder. Støvsugerne sikrer, at dit arbejdsmiljø er lige så rent og pænt som dit arbejdsresultat. Det giver ikke kun et godt indtryk, men bidrager også til, at dine kunder i højere grad anbefaler dig.