Når det begynder at brænde, er brandslukkeren din bedste ven. Der findes forskellige slukningsmidler til forskellige typer af brande, og med viden om, hvilken brandslukker der passer bedst til hvilke miljøer og situationer, får du hurtigere kontrol over flammerne.

Brandslukkere er opdelt i forskellige bogstavsklasser, A - F. A er den mest almindelige klasse, da den er beregnet til brande i faste materialer såsom stof, papir, træ og plast. Til brande i væsker findes slukkere med betegnelsen B, til gasbrande C, til metalbrande og F-klassen er bedst egnet til køkkenmiljøer til slukning af fedt- og oliebrande.

Grundlæggende principper for brandslukning med brandslukker

Du har sandsynligvis allerede lært de vigtigste principper for effektiv brandslukning samt hvordan man håndterer en brandslukker, men det er værd at gentage:

  • Prøv aldrig at slukke med vand, når det brænder i fedt eller olie!
  • Kontrollér din brandslukker regelmæssigt, at slangen er intakt og ikke er blevet tør, at trykmåleren viser grønt, og at plomberingen stadig er intakt.
  • En brugt brandslukker skal genopfyldes, inden du kan bruge den igen, uanset hvor meget eller lidt du har sprøjtet.
  • Sørg for, at du nemt kan bære og håndtere din håndbrandslukker. Hellere to mindre end en stor!
  • Sigt ikke mod flammerne, men mod ilden ved bunden.

Hvilke typer findes der, og hvilke typer brande skal de bruges til?

Pulverslukker

Pulverslukkeren er i dag den mest almindelige brandslukker i private hjem og anbefales til brug derhjemme, i huset, bilen eller båden. Ved korrekt brug kan den slukke de fleste brande, der opstår i hjemmet. Den har en høj slukningsevne og virker ved først at absorbere en stor del af brandens varmeenergi som derefter omdannes til damp, der fjerner ilten.

Pulver leder ikke strøm og er derfor sikkert at bruge til slukning af brande i elektronik. Det har også et lav frysepunkt og kan opbevares udendørs, selv om vinteren.

En ulempe ved pulver er, at det snavser og er svært at vaske væk. I miljøer med skrøbelige eller værdifulde genstande anvendes derfor ofte skumslukkere i stedet.

Normalt anbefales en pulverslukker med en størrelse på 6 kg og derover, men i mindre rum som i bilen eller båden er det ofte nok med 2 kg.

Pulverslukker housegard

Skumslukker

 

Skumslukker består hovedsageligt af vand, hvilket gør det nemt at rengøre efter slukning. Skummet kvæler branden ved at danne et tæppe, der forhindrer ilten i at nå frem, og det fungerer godt til brande i væsker eller faste organiske materialer.

I modsætning til pulver kan skum lede elektricitet. Derfor bør du ikke bruge en skumslukker til brande i elektronik. Du bør også undgå skumslukkere til brug ved brande i visse typer alkohol, medmindre de indeholder et specielt alkoholresistent skum.

Skumslukkere skal opbevares indendørs det meste af året, da de er følsomme over for frost.

Skumslukker

Vandslukker

Vandslukkere bliver sjældnere brugt og er relativt ineffektive til slukning af flammende brande, men fungerer godt til at stoppe glødebrande.

Vand har dårlig slukningseffekt ved brande i væsker som f.eks. benzin. Du skal heller aldrig forsøge at slukke brande i madolie eller olie med vand, da det kan sprede branden ved at sprøjte olien rundt i alle retninger.

Når du bruger vand som slukningsmiddel, er det bedst at bruge en vandslange med ubegrænset vandtilførsel. Ved at gennemvæde området omkring ilden så meget som muligt, bliver det sværere for branden at sprede sig.

Husk, at vandslukkere og vandslanger fryser ved temperaturer under frysepunktet, så de skal opbevares indendørs eller i opvarmede opbevaringsrum.

Kuldioxid-/kulsyreslukker

Kuldioxid-/kulsyreslukkere fungerer ved at trække ilten væk og kvæle branden. Det efterlader ingen spor eller skader på materiale og leder heller ikke strøm. Disse slukkere egner sig godt til at slukke brande i væsker som olie og kan derfor være nyttige i køkkenmiljøer.

Bemærk, at kuldioxid-/kulsyreslukkere har en kort rækkevidde, og du skal derfor være tæt på branden for at kvæle den. Med dette i tankerne er det en god idé at bruge handsker som beskyttelse under brugen.

Generelt kan det siges, at kuldioxid-/kulsyreslukkere er ineffektive til slukning af større brande. De har en lav slukningsevne og fungerer bedst på begrænsede områder som f.eks. en gryde.

I blæsende forhold er de heller ikke at anbefale, da slukningsmidlet let forsvinder med vinden

Halonslukkere

Halonslukkere fungerer på næsten samme måde som kuldioxid, men med den forskel, at de har en betydeligt større slukningsevne og længere rækkevidde. Dette slukningsmiddel er ekstremt effektivt til brande i motorer og elektronik.

Halon sprøjtes ud i flydende form og har derfor en længere rækkevidde. Når det kommer i kontakt med branden, fordamper halonen og trænger ind i svært tilgængelige områder, hvor den skaber en beskyttelse mod antændelse. Det efterlader ingen spor efter slukning.

Da halon har en negativ indvirkning på ozonlaget, er dets anvendelse stærkt reguleret. I Danmark bruges disse slukkere kun inden for militær eller civil luftfart.

Slukkespray

Et praktisk alternativ, der kan opbevares i køkkenet, bilen eller værktøjskassen, er slukkespray. FireStoppers variant, som vi sælger hos Staypro, kan slukke brande i træ, tekstiler, brandbare væsker og er også egnet til fedtbrande. Det er godt at have, når der er hektisk aktivitet i køkkenet, med andre ord. Slukker A, B og F-brande.

 Slukkespray FireStopper.

Glem ikke brandtæppet

Et godt supplement til brandslukkeren er brandtæppet, som kan bruges til at kvæle mindre brande eller forhindre spredning af branden. Opbevar det, så du nemt kan få fat i det, hvis der skulle opstå en brand!

Brandtaeppet Total