Du skal vide, hvilken IP-klasse noget har, hvis du skal installere belysning eller andre elektriske produkter i f.eks. badeværelser, garager eller måske udendørs. IP-klassificeringen er også noget, du skal se på, hvis du vil investere i god og holdbar arbejdsbelysning.

For at vise, hvilken beskyttelse en elektrisk genstand har mod støv og vand, markeres de med en kapslingsklasse. IP-klassen består af bogstaverne "IP" (International Protection), efterfulgt af to tal, hvoraf det første tal beskriver tilgængeligheden af strømførende dele, altså hvor beskyttet den er mod indtrængende genstande. Det andet tal står for vandbeskyttelse.

Egenskaber for første tal:

0 - Ingen beskyttelse.

1 - Beskyttet mod indtrængende genstande større end 50 mm.

2 - Beskyttet mod indtrængende genstande større end 12 mm.

3 - Beskyttet mod indtrængende genstande større end 2,5 mm.

4 - Beskyttet mod indtrængende genstande større end 1 mm.

5 - Støvbeskyttet.

6 - Støvtæt.

Egenskaber for andet tal:

0 - Ingen beskyttelse.

1 - Beskyttet mod dryppende vand.

2 - Beskyttet mod dryppende vand. Apparatet må ikke hælde mere end maksimalt 15° fra normalvinklen.

3 - Beskyttet mod sprøjtende vand. Maksimal vinkel på 60°.

4 - Beskyttet mod sprøjtende vand fra alle vinkler.

5 - Beskyttet mod vandstråle.

6 - Beskyttet mod kraftig oversvømmelse af vand.

7 - Kan midlertidigt nedsænkes i vand uden skade.

8 - Egnet til langvarig nedsænkning i vand ifølge producentens anvisninger.

9 - Beskyttet mod varmt vand med højt tryk.

Eksempel:

En genstand mærket med IP 54 er (første tal:) beskyttet mod støv og (andet tal:) tåler sprøjtende vand fra alle vinkler.

Rigtig IP-klasse til badeværelser

Et badeværelse er et vådrum, som opdeles i forskellige IP-zoner, zone 0-2. Hver IP-zone har en mindstekrav for, hvad der er en godkendt IP-klasse.

En lampe med IP44 er godkendt til badeværelser og kan bruges overalt undtagen direkte ved bruser eller badekar. Hvis lampen skal placeres lidt væk fra bruser eller badekar eller højere end 2,25 meter, kan IP24 eller IP21 fungere. Hvis lampen skal placeres i bruser eller badekar, skal den have mindst IP67.

Sørg for, at din udendørsbelysning har den rigtige IP-klasse.

Rigtig IP-klasse til udendørsbrug

Når udendørsbelysning skal installeres, er det selvfølgelig vigtigt at tænke over, hvor og hvordan den skal placeres for at vide, hvilken IP-klassificering der kræves. Hvis lamperne skal monteres, hvor de er beskyttet mod regn, men stadig kan blive udsat for fugt og dryppende vand, kan IP21 være tilstrækkelig. Belysning med IP23 kan bruges, hvor den vil blive udsat for regn, men har en afstand på over 50 centimeter til nærmeste vandrette eller skrå overflade, f.eks. gulv, jord eller tag. IP67 er nødvendigt for belysning, der installeres i jorden.

En yderligere sikkerhedsforanstaltning, når det kommer til udendørsbelysning, kan være at installere en bærbar fejlstrømsafbryder.

Rigtig IP-klasse til arbejdsbelysning

Afhængigt af hvordan og hvad du arbejder med, er det selvfølgelig vigtigt at tilpasse din arbejdsbelysning efter det. Hvis du arbejder udendørs, hvor der er stor risiko for, at belysningen kommer i kontakt med fugt og vand, skal du have høj beskyttelse mod netop dette. Så sørg for at tænke nøje over, hvad du har brug for, for at vælge arbejdsbelysning med den rigtige IP-klasse.