Fugtskader er en mareridt for husejere og kan resultere i store renoveringer. Vi guider dig til, hvordan du selv kan forebygge og afhjælpe problemer, der opstår på grund af fugt derhjemme, og hvordan du undgår store omkostninger til renovering.

Jo tidligere du tager handling, desto billigere bliver det i renoveringsomkostninger. Hvis du venter for længe, kan det betyde store summer til renoveringer, der let kunne have været undgået på et tidligt stadie. Vær derfor opmærksom på ændringer i taget og på væggene samt i den luft, du indånder, og forsøg altid at holde luftfugtigheden i hjemmet på et passende niveau ved hjælp af ventilatorer og ventilationssystemer.

Da skimmelsvamp trives i fugtige miljøer, kan fugt i dit hjem også medføre direkte helbredsrisici, især for dem der lider af astma eller allergi.

Hvordan opstår fugtskader?

Når man opdager en fugtskade, rettes de første mistanker ofte mod vandledningerne, der er monteret i væggene, på loftet eller i kælderen. Gamle pakninger er en almindelig årsag til lækager i rørene. Med skjulte rør bliver du nødt til at rive din eksisterende væg ned for at få adgang til lækagen.

Renoveringer på grund af fugtskader på badeværelset skal i vid udstrækning dækkes af forsikringen, så længe arbejdet udføres af kvalificerede VVS-installatører. Hvis dette ikke er tilfældet, risikerer du ikke at få erstatning fra dit forsikringsselskab, hvilket kan være hårdt for din pengepung. Vær derfor omhyggelig med at undersøge, hvilke krav dit forsikringsselskab stiller, inden du bygger eller renoverer badeværelset.

Et dårligt vedligeholdt eller ikke fungerende ventilationssystem er en anden almindelig årsag til fugtskader. Jo mindre luftudskiftning, desto mere fugt forbliver indendørs, hvilket kan forårsage skader på vægge, lofter og gulve.

Kondens fra varmt vand på badeværelset, når du koger vand eller lækager fra opvaskemaskiner og vaskemaskiner er andre kilder, der kan øge risikoen for fugtskader. Med en drypbakke opsamler du eventuelle lækager under din opvaskemaskine og beskytter dermed gulvet mod fugt.

Luftaffugtere

Hvordan opdager man fugtskader?

Hvis du bemærker farveændringer eller mørkere områder på taget og væggene, er det sandsynligvis begyndelsen til en fugtskade.

Ligeledes, når fliser og klinker begynder at løsne sig i fugerne eller når pudsningen er porøs og let falder af. Fugtskader opstår ofte i hjørner og omkring afløb i bade- eller vaskerum, hvilket normalt er tydeligt synligt.

Hvis du oplever, at luften er dårlig, måske endda ubehagelig, kan det være nået så langt, at fugtskaden har resulteret i skimmelsvamp. Husk, at fugtskaden kan være skjult, og selvom du tror, du har gennemgået hele huset, er der en risiko for, at du har overset den.

Et tegn på, at en eller flere rør lækker, er, at du ofte skal fylde vand på dit varmesystem. Et eller andet sted forsvinder det, og spørgsmålet er blot, hvor det går hen.

Med en fugtmåler holder du øje med luftfugtigheden og kan forebygge fugtskader, før det er for sent.

Hvad gør fugtskader?

Fugtskader får primært træet i væggene og gulvene til at rådne, fliser, klinker og puds til at løsne sig, og rørene til at ruste. Derudover tiltrækker det skimmelsvamp, som trives i fugtigt, organisk materiale. For personer med allergi, astma eller andre åndedrætsproblemer er det direkte farligt at opholde sig i huse med skimmelsvamp.

Hvis fugten ertrængt ind i bærende konstruktioner i husets fundament, kan det på sigt få alvorlige konsekvenser, der kræver omfattende renoveringer. Ved at handle i god tid og have et velfungerende ventilationssystem behøver det aldrig at gå så vidt, og det kan klares med en mindre renovering.

Hvad gør man ved fugtskader?

Et hus, der er dårligt bygget fra grunden og mangler ordentlig dræning eller fugtbeskyttelse, har større risiko for at få fugtskader. Det, der allerede er fugtskadet, kan ikke reddes og skal simpelthen udskiftes. Det er sandsynligt, at du bliver nødt til at udskifte større dele end dem, der synligt er beskadigede, for at sikre, at der ikke er noget skjult fugt tilbage.

For at forhindre nye skader skal du først og fremmest rette op på kilden til fugten. Et lækkende rør er konstaterbart, og det kan være nok at udskifte en pakning. Dårlig ventilation kan afhjælpes ved at rengøre systemet og i nogle tilfælde udskifte det helt.

Vi anbefaler, at du bruger en bruseskraber til at fjerne kondens og vanddråber fra fliser og klinker på badeværelset efter brusebad eller bad. På den måde reducerer du risikoen for fugtskader.

Det er vigtigt, at vådrumssarbejdet udføres i overensstemmelse med regler og retningslinjer. Du skal bruge vådrumssikrede materialer og være omhyggelig med tætningslaget under fliserne. Ved rørgennemføringer og omkring afløb skal du være ekstra omhyggelig med tætningen for at undgå, at fugten trænger ind, hvor du ikke ønsker det.